Een interview met het Haarlems Dagblad, geen dagelijkse kost.

Incasseerder, zo had ik mij zelf nog niet gezien. Het heeft een beetje een negatieve klank. Met gezonde argwaan ben ik aan het interview begonnen. Ik was van te voren gewaarschuwd.

Het is niet vanzelfsprekend dat alleen een gerechtsdeurwaarder eigenaar is van een gerechtsdeurwaarderskantoor. Voor Boeder incasso wel.

Dat daar onder deurwaarders heel verschillend over wordt gedacht blijk wel uit het onderstaande artikel van Follow The Money. Samen met collega deurwaarders heb ik de tuchtrechter gevraagd om een duidelijke uitspraak: andere aandeelhouders moeten verboden zijn.

Onwettige prijsafspraken met opdrachtgevers

Veel deurwaarderskantoren maken onwettige prijsafspraken met hun opdrachtgevers. Omdat de beroepsgroep zelf geen schoon schip maakt, zal waakhond Bureau Financieel Toezicht (BFT) binnenkort ingrijpen. Dat zegt Marijke Kaptein, directeur van het BFT, in een gesprek met Follow The Money. ‘De contracten zijn niet integer.’

Nauwelijks onterecht beslag

Het zal je maar gebeuren. Zonder dat je door een rechter bent gehoord legt een deurwaarder beslag op de bedrijfsrekening bij de bank. Of erger bij je grootste opdrachtgever. Schande! Maar is dat wel zo? Al acht jaar geef ik als deurwaarder de cursus conservatoir beslagrecht, onder andere bij de SSR aan rechters en griffiers. Dit onderwerp krijgt veel aandacht.

Als rechter in opleiding heb ik onlangs twee dagen mee mogen lopen bij het gerechtsdeurwaarderskantoor van Boeder incasso in Haarlem. Er was een mooi programma voor mij bedacht, waarbij ik vele, maar zeker nog lang niet alle, kanten van het werk van de gerechtsdeurwaarder en zijn/haar collega’s mee heb kunnen krijgen.