In een gesprek met de ombudsman van het Haarlems Dagblad vertelt Oscar Boeder dat de gerechtsdeurwaarder een consument kan helpen bij een geschil met een bedrijf. Het komt voor dat je als consument niet krijgt waar je recht op hebt. Als het niet anders kan legt hij zelfs beslag bij het bedrijf.

Kantonrechter adviseert: Vervangen van oneerlijk beding in algemene huurvoorwaarden is goed verhuurderschap.

Woningcorporatie Lieven de Key heeft van een rechter in een uitspraak ongevraagd advies gekregen over het vervangen van een oneerlijk beding in haar algemene huurvoorwaarden.

Nederland is betrokken bij het Internationale Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK). De ombudsman heeft op basis van dit verdrag aan de rechtspraak voorgesteld om bij elke aanvraag tot beëindiging van een huurovereenkomst te onderzoeken of er kinderen bij betrokken zijn.

Oscar Boeder is geinterviewd door het business magazine Kijk op Noord-Holland Zuid

Een inkijkje in onze dagelijkse werkzaamheden.