Kantonrechter adviseert: Vervangen van oneerlijk beding in algemene huurvoorwaarden is goed verhuurderschap.

Woningcorporatie Lieven de Key heeft van een rechter in een uitspraak ongevraagd advies gekregen over het vervangen van een oneerlijk beding in haar algemene huurvoorwaarden.

Oscar Boeder is geinterviewd door het business magazine Kijk op Noord-Holland Zuid

Een inkijkje in onze dagelijkse werkzaamheden.

Nederland is betrokken bij het Internationale Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK). De ombudsman heeft op basis van dit verdrag aan de rechtspraak voorgesteld om bij elke aanvraag tot beëindiging van een huurovereenkomst te onderzoeken of er kinderen bij betrokken zijn.

Verhuurders met een commerciële vastgoedportefeuille dragen steeds vaker het debiteurenbeheer aan ons over. Dat doen we op afstand.