Klachten?

Als u een klacht heeft kunt u, bij voorkeur schriftelijk, contact opnemen met het kantoor. Boeder Incasso heeft een klachtenregeling.

Wanneer de afhandeling van uw klacht niet leidt tot een bevredigende oplossing kunt u uw klacht voorleggen aan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het klachtformulier.