Nog strenger toetsen

De Kantonrechters hebben een nieuwe richtlijn uitgevaardigd voor consumentenzaken. Men gaat nog strenger dan voorheen toetsen of er sprake is van oneerlijke bedingen of strijdigheid met het consumentenrecht.

Procedure zonder rechter

Voor innovatie moet je soms over de grens kijken.

In België wordt jaarlijks in 53.000 B2B zaken een vonnis uitgesproken zonder tussenkomst van de rechter. De IOS procedure: Invordering van Onbetwiste Schulden.

Een nieuwe procedure zonder rechter maar met advocaten en deurwaarders als onafhankelijke “beslissers." Wat zijn de voor- en nadelen van dat model bij toepassing in Nederland?

Het is niet vanzelfsprekend dat alleen een gerechtsdeurwaarder eigenaar is van een gerechtsdeurwaarderskantoor. Voor Boeder incasso wel.

Dat daar onder deurwaarders heel verschillend over wordt gedacht blijk wel uit het onderstaande artikel van Follow The Money. Samen met collega deurwaarders heb ik de tuchtrechter gevraagd om een duidelijke uitspraak: andere aandeelhouders moeten verboden zijn.

Een interview met het Haarlems Dagblad, geen dagelijkse kost.

Incasseerder, zo had ik mij zelf nog niet gezien. Het heeft een beetje een negatieve klank. Met gezonde argwaan ben ik aan het interview begonnen. Ik was van te voren gewaarschuwd.

Nauwelijks onterecht beslag

Het zal je maar gebeuren. Zonder dat je door een rechter bent gehoord legt een deurwaarder beslag op de bedrijfsrekening bij de bank. Of erger bij je grootste opdrachtgever. Schande! Maar is dat wel zo? Al acht jaar geef ik als deurwaarder de cursus conservatoir beslagrecht, onder andere bij de SSR aan rechters en griffiers. Dit onderwerp krijgt veel aandacht.