AGIN Boeder heeft onlangs medewerking verleend aan een afstudeeronderzoek van vier studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam namens de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. Het betrof een onderzoek naar afgewezen schuldsaneringsvoorstellen, waarbij de focus lag op de afwijzing door indirecte schuldeisers.

Indirecte schuldeisers

Voor de duidelijkheid, indirecte schuldeisers kopen schuldportefeuilles van energiebedrijven, verzekeringsmaatschappijen, kredietverstrekkers enz. en proberen deze schulden vervolgens te incasseren. Het is in Nederland voor een gerechtsdeurwaarder echter niet toegestaan om zelfstandig vorderingen te kopen. En terecht.

Afwijzing van een schuldsaneringsvoorstel

Indirecte schuldeisers hebben maar één doel: het incasseren van schulden bij mensen waar ze geen klantrelatie mee hebben, het in een schuldportefeuille geïnvesteerde bedrag terugverdienen en winst maken. Schuldsanering, het in drie jaar tijd aflossen van schulden op basis van verdiencapaciteit en het restant kwijt schelden levert een indirecte schuldeiser in de meeste gevallen onvoldoende op. Met de afwijzing van een schuldsaneringsvoorstel als gevolg.

Oplossing van een schuldsituatie

Een gerechtsdeurwaarder daarentegen, treedt uitsluitend op namens de schuldeiser en heeft een bemiddelende rol, gaat op zoek naar een oplossing van een schuldsituatie die voor beide partijen bevredigend is. AGIN Boeder wijst schuldsaneringsvoorstellen daarom nooit bij voorbaat af, maar beoordeelt alle voorstellen op volledigheid én betrouwbaarheid van de schuldenaar.

Een zaak tussen schuldeiser en schuldenaar

Op basis van die gegevens adviseert AGIN Boeder de schuldeiser bij het wel of niet accepteren van een voorstel tot schuldsanering. Het blijft dus altijd een zaak tussen schuldeiser en schuldenaar, zoals het naar onze mening zou moet zijn. De studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben twee medewerkers van AGIN Boeder over onze werkwijze geïnterviewd.

Doorlooptijd en achtergrondinformatie

Ook werd er om advies gevraagd. Wat kan de Gemeentelijke Kredietbank doen om het percentage geaccepteerde schuldsaneringsvoorstellen te verhogen. Naast een snellere doorlooptijd en meer achtergrondinformatie – over het ontstaan van de schuldsituatie en de inzet van de schuldenaar – heeft AGIN Boeder de inzet van een budgetcoach tijdens het schuldsaneringstraject geadviseerd, om zo toekomstige schuldproblemen te voorkomen.

LinkedIn
WhatsApp