Het Europese consumentenrecht is streng tegen de handelaar/ondernemer en geeft zeer veel bescherming aan de consument, de burger.

Met name online contracten met consumenten is een mijnenveld. Maar ook andere vormen van overeenkomsten op afstand kunnen rekenen op extra aandacht van de Kantonrechter. Er gelden zware vormvoorschriften. Als je daar niet aan voldoet kan de rechter besluiten dat de consument niet hoeft te betalen.

Schrikbewind

De Kantonrechters hebben de laatste paar jaren een heus schrikbewind ingevoerd onder het mom van ‘dat moeten we van Europa’. Grote bedrijven, middelgrote bedrijven en ook het klein-MKB verliezen aan de lopende band simpele rechtszaken waarbij het uitsluitend gaat om een openstaande factuur voor geleverde diensten en zaken. In sommige gevallen wordt er zelfs een erkenning van de vordering door de consument bij de dagvaarding bijgevoegd maar dan nog vinden sommige Kantonrechters dat een schending van de zogeheten precontractuele verplichtingen door de handelaar/dienstverlener tot afwijzing van de vordering moet leiden.

Leidraad

De ene Kantonrechter doet het zo en de andere voert weer een ander beleid. Dat kan natuurlijk niet in een land waar eenheid van recht een grondbeginsel is. De Hoge Raad buigt zich op dit moment over dit fenomeen en hopelijk komt er binnenkort een leidraad waaraan alle Kantonrechters zich zullen houden.

In die leidraad wordt hopelijk opgenomen dat een afwijzing van de vordering een veel te grote sanctie is indien vast is komen te staan dat de handelaar c.q. dienstverlener een norm heeft geschonden in het voortraject. Er ligt een advies waarbij een boete van maximaal 25% van de openstaande vordering als uitkomst wordt genoemd. Let wel: die 25% geldt pas als de schending echt serieus is.

Uitleggen

Daarnaast hoop ik dat als het initiatief voor de 1e contacten met de handelaar c.q. dienstverlener bij de consument ligt, de normen niet of minder streng gehandhaafd worden. De hovenier die na een belletje van de consument ter plaatse gaat en offerte uitbrengt bijvoorbeeld. Vaak wordt er telefonisch opdracht gegeven. De hovenier is in zo’n geval kansloos in een gerechtelijke procedure. Of toch niet? Wij hebben de situatie ten goede kunnen keren. De Kantonrechter in Den Haag wees onlangs een vordering toe ondanks het feit dat het dossier van de hovenier zeer gebrekkig was en er niet getoetst kon worden aan de precontractuele normen. Hoe we dat doen? Door uit te leggen hoe de praktijk is.

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit bericht? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen op telefoonnummer 023-5177612.

Robert-Jan Oost, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LinkedIn
WhatsApp